Ventetider på køreprøver

Tilmeld dig vores næste hold

Smiley Køreskole arbejder for at reducere elevernes ventetid, ved at strikke “prøvedage” sammen.  “Prøvedage” er et TILBUD!! – man kan takke ja eller nej, men typisk reducerer tilbuddet ventetiden med 10-12 uger!

Prøvedage i praksis

På disse dage tager 3-4 elever afsted sammen med deres kørelærer til et prøvested uden for Nordsjælland.  At der skal 3-4 elever afsted sammen, betyder at mer-udgiften for at komme til en køreprøve, kan holdes nede på et niveau der er til at leve med. Vi tager ikke afsted med mindre end 3 elever – så synes vi det bliver for dyrt for eleven.

 

AFLYSNINGSFRIST: man må altid gerne skifte mening, men prisen er betinget af deltagerantal. Frist for aflysning er 5 hverdage så vi kan nå at finde en anden elev og bytte prøven. Senere end det faktureres tillægget, da turen ellers går i vasken for 2-3 andre elever.

Alle elever – der tager de ekstralektioner som vi kørelærere anbefaler – bliver tilbudt at komme med på en “prøvedag” Man kommer kun med pr. invitation, for vi tager kun elever med, der har kørt det vi mener giver maximal chance for at bestå.

Igen – det er et tilbud – man kan takke ja eller nej…. MEN!! – det er alt for dyr en tur til at vi vil tage elever med der ikke har max chance for at bestå!! Det er derfor vores beståelsesprocent er så høj

Nedenstående skema er det tillæg eleven skal betale udover prisen på selve køreprøven. Prisen er sat efter landsdel (teams) og dækker over alle prøvesteder i hver landsdel!

Priser for prøver andre steder på Sjælland

Team Nordsjælland Team KBH Team Midtsjælland Team Sydsjælland
Tillæg pr 4 elev der er med på turen Gratis 800 1200 1300
Tillæg pr 3 elev der er med på turen Gratis 1100 1500 1700

Priser hvis prøven er på Fyn eller i Jylland

Team Fyn Team Syd- og Sønderjylland Team Østjylland Team Vestjylland Team Kronjylland
Tillæg pr 4 elev der er med på turen 1700 1900 2000 2200 2500
Tillæg pr 3 elev der er med på turen 2300 2500 2600 2800 3300

Tillægget dækker alle de udgifter (kørelærerens tid, transport, bro m.v.), der er forbundet med afviklingen af en køreprøve uden for Nordsjælland. Man kan ikke få det billigere ved selv at tage toget, for bilen og kørelæreren skal stadig over på prøvestedet for at prøven kan afholdes.

Vigtigt
  • Alle elever der har købt en fuld pakke/generhverv pakke, skal kun betale tillægget, hvis det er deres 1. køreprøve. Selve køreprøven er betalt via pakken.
  • Alle elever der kommer fra andre skoler eller som er dumpet første prøve skal tillægge 1500,- kr. for prisen på selve køreprøven
  • Aflysningsfrist er 5 hverdage hvis man skal aflyse uden omkostninger

Tilmeld dig næste hold her!

link
Skriv til os

+45 31 51 24 97