Benzintillæg pga Ukraine-krisen

Pga. krigen i Ukraine og de store prisstigninger på benzin og diesel lægges et tillæg på hver køretime på 25 kr

Betaling af pakker.

Vi giver 250,- kr. i rabat hvis du vælger at betale hele pakken på en gang inden 1. teorigang. 

Hvis du betaler “Fuld pakke” i  en betaling bliver prisen

Fuld pakke med “Betal-på-en-gang-rabat

Fuld pakke med “Betal-på-en-gang-rabat og studie rabat

Fuld pakke med “Betal-på-en-gang-rabat og venne-rabat

17.750,- kr.

17.500,- kr.

17.500,- kr.

Såfremt du vælger mobil-betaling af 18.000, kr. må betalingen gerne deles i 10.000,- kr og efterfølgende 8000,- kr.

Smiley Køreskole modtager fortrinsvis indbetalinger via Mobile Pay så din Mobile pay skal være sat op til at kunne betale nethandel.

Pakker betales til Mobile Pay

Ved afbrudte forløb får eleven altid alle sine papirer udleveret og bliver frigivet til forløb på andre køreskoler hvis det ønskes, såsnart alle økonomiske mellemværender er afsluttet.

Rate-betaling af pakker – du mister retten til rabatter.

Hvis du ikke har mulighed for at betale det hele på en gang inden første teori er det ok. Blot du er bevidst om at det er +500,- kr i gebyr for hver rate du betaler og at du mister retten til de ekstra rabatter.  

Alle rate-betalinger SKAL foretages elektronisk via mobil betaling!

Fuld pakke: 2 rater: 

1. betaling: ved fakturaens modtagelse

2. betaling: INDEN 1 teori

 

1 x 9.000

1 x 9.000

Fuld pakke: 2 rater: 

1. betaling: ved fakturaens modtagelse

2. betaling: EFTER 1 teori men INDEN 1 køretur

 

1 x 9000

1 x 9500

Fuld pakke 3 rater:

1. betaling: ved fakturaens modtagelse

2. betaling: inden 1 teori

3. betaling: inden 1. køretur på vej.

 

7.000,- kr

6.500,- kr

5.500,- kr

Husk der er kun rabatter hvis du betaler samlet.

Hvis du betaler over flere gange frafalder alle andre rabatter.

Når du vælger at betale over flere gange, så er det vigtigt at du kender konsekvenserne ved manglende betaling eller hvis du udebliver fra undervisningen så forløbet afbrydes.

Pakkeprisen inkl rabatter gælder selvfølgelig kun såfremt forløbet fuldføres. Afbrydes forløbet refunderes jf listepriserne. (se nedenfor)

Hvis første betaling udebliver inden holdstart, frameldes eleven automatisk. Kun første indbetaling sikrer en plads på holdet!

Hvis anden betaling udebliver, så kommer eleven ikke ud at køre på vej og kommer ikke til førstehjælp med sit hold. Det har konsekvenser for forløbet da eleven så ikke længere kan følge teori og ikke kan blive godkendt på Borgerservice og få booket prøver.

Hvis tredie betaling udebliver kommer eleven ikke ud at køre og kan ikke følge med sit hold med de konsekvenser det indebærer.

Så vil den undervisning eleven allerede har modtaget blive beregnet efter enkeltydelsens listepris. Forløbet afbrydes fra skolens side og eventuelt restbeløb bliver refunderet. (se eksempel nedenfor)

Smiley Køreskole modtager fortrinsvis indbetalinger via Mobile Pay så din Mobile pay skal være sat op til at kunne betale nethandel.

Pakker betales til Mobile Pay nr. 81318

Ved afbrudte forløb får eleven altid alle sine papirer udleveret og bliver frigivet til forløb på andre køreskoler hvis det ønskes, såsnart alle økonomiske mellemværender er afsluttet.

 

Regler for refundering hvis du stopper undervejs (2021-priser)

Hvis man vælger at stoppe undervejs og gerne vil have refunderet resten af sine penge for “Fuld pakke”, så er der ingen problemer i det.  Selvfølgelig er det ikke muligt at få pakke-rabatterne tilbage og alt det man har brugt, det bliver fratrukket som om alting var købt enkeltvis til listepris. Dette sker fordi man kun er berettiget til pakke-rabatten når man reelt køber og fuldfører en pakke!

Dvs. – hvis du vil stoppe og har fundet en ny kørerlærer INDEN du har kørt din lovpakke færdig – så betragter vi dit forløb hos os som afsluttet.

Såsnart man har meddelt at man gerne vil stoppe, så modtager man en kreditnota der viser nøjagtig hvor mange penge man får tilbage og for hvad så man kan se hvad man har brugt. Pengene bliver overført samtidig via Mobile Pay til elevens telefonnummer.

Eksempel hvis du stopper efter fx. 3. tur på vej.

Indhold i pakken

Priserne

i  den “Fulde pakke”

Refunderet hvis du

stopper efter fx. 3 køretur

Forklaring
Ubegrænset teoriundervisning på hold 4350,- kr. -0,- kr. Ubegrænset teori refunderes kun hvis man ikke er startet på teorilektioner
16 lektioner på vej 8400,- kr. -5250,- kr. Oprindeligt beløb minus 6 lektioner til listepris (6 * 525,- kr)
Online teori 500,- kr. -0,- kr. Du har fået adgangen – den kan ikke refunderes når du først har den
Manøvrebane 2200,- kr. -0,- kr. Du har været på manøvrebane
Førstehjælp 800,- kr. -0,- kr. Du har været på førstehjælp – dit bevis er gyldigt i 12 md endnu
Stempelmærke 600,- kr. -0,- kr. Det er betalt så du har ret til at komme til teoriprøve når du er klar
Administrationsgebyret 200, kr. -0,- kr. Vi har udført al administration – det beløb får du ikke retur
Glatbane 2700,- kr. -2700,- kr. Dem får du tilbage – du har ikke været på glatbane endnu
Køreprøve 1050,- kr. -1050,- kr. Det får du selvfølgelig tilbage – du har ikke været til prøve
Rabatter -5750,- kr. (evt. -500 i rabatter) 5750,- kr. – 6250,- kr. Du mister alle dine rabatter (også venne- og betal-på-en-gang-rabat)
I alt 15.500,- kr. -3250 til -2750,- kr. Det beløb du får tilbage hvis du stopper efter fx 3 køretur på vej. 

Generhververe

Hvis generhververe selv vælger at skifte køreskole undervejs i forløbet er dette naturligvis helt i orden.

Hvis generhverver selv vælger at skifte køreskole INDEN bestået teoriprøve refunderes alle ej forbrugte ydelser.

Hvis generhverver selv foranlediger skift EFTER bestået teoriprøve refunderes der ikke restbeløb