Rate-betalinger af fuld pakke

Tilmeld dig vores næste hold

Betaling af pakker.

Vi giver 250,- kr. i rabat hvis du vælger at betale hele pakken på en gang inden 1. teorigang. 

Hvis du betaler “Fuld pakke” i  en betaling bliver prisen

Fuld pakke med “Betal-på-en-gang-rabat 17.950,- kr.

Fuld pakke med “Betal-på-en-gang-rabat og studie rabat 17.700,- kr.

Fuld pakke med “Betal-på-en-gang-rabat og venne-rabat 17.700,- kr.

Såfremt du vælger mobil-betaling af 18.000, kr. må betalingen gerne deles i 10.200,- kr og efterfølgende 8000,- kr.

Smiley Køreskole modtager KUN betaling via kontooverførsel. Ved afbrudte forløb får eleven altid alle sine papirer udleveret og bliver frigivet til forløb på andre køreskoler hvis det ønskes, såsnart alle økonomiske mellemværender er afsluttet.

Rate-betaling af pakker – du mister retten til rabatter.

Hvis du ikke har mulighed for at betale det hele på en gang inden første teori er det ok. Blot du er bevidst om at det er +500,- kr i gebyr for hver rate du betaler og at du mister retten til de ekstra rabatter.  Alle rate-betalinger SKAL foretages via kontooverførsel.

Fuld pakke: 2 rater:

1. betaling: ved fakturaens modtagelse


2. betaling: INDEN 1 teori


1 x 9.200


1 x 9.500


 

Fuld pakke: 2 rater:

1. betaling: ved fakturaens modtagelse


2. betaling: EFTER 1 teori men INDEN 1 køretur


1 x 9.700


1 x 9.500


 

Fuld pakke 3 rater:

1. betaling: ved fakturaens modtagelse
7.700,- kr


2. betaling: inden 1 teori
6.500,- kr


3. betaling: inden 1. køretur på vej.
5.500,- kr


 

Husk der er kun rabatter hvis du betaler samlet. Hvis du betaler over flere gange frafalder alle andre rabatter. Når du vælger at betale over flere gange, så er det vigtigt at du kender konsekvenserne ved manglende betaling eller hvis du udebliver fra undervisningen så forløbet afbrydes.

Pakkeprisen inkl rabatter gælder selvfølgelig kun såfremt forløbet fuldføres. Afbrydes forløbet refunderes jf listepriserne. (se nedenfor) Hvis første betaling udebliver inden holdstart, frameldes eleven automatisk. Kun første indbetaling sikrer en plads på holdet! Hvis anden betaling udebliver, så kommer eleven ikke ud at køre på vej og kommer ikke til førstehjælp med sit hold. Det har konsekvenser for forløbet da eleven så ikke længere kan følge teori og ikke kan blive godkendt på Borgerservice og få booket prøver.

Hvis tredie betaling udebliver kommer eleven ikke ud at køre og kan ikke følge med sit hold med de konsekvenser det indebærer. Så vil den undervisning eleven allerede har modtaget blive beregnet efter enkeltydelsens listepris. Forløbet afbrydes fra skolens side og eventuelt restbeløb bliver refunderet. (se eksempel nedenfor) Smiley Køreskole modtager fortrinsvis indbetalinger via Mobile Pay så din Mobile pay skal være sat op til at kunne betale nethandel.

Pakker betales til Mobile Pay nr. 81318 Ved afbrudte forløb får eleven altid alle sine papirer udleveret og bliver frigivet til forløb på andre køreskoler hvis det ønskes, såsnart alle økonomiske mellemværender er afsluttet.

 

Tilmeld dig næste hold her!

link
Skriv til os

+45 31 51 24 97