Rate-betaling af pakker.

Vi ved godt at kørekort er dyre så derfor tilbyder vi at du kan betale over flere gange.

Fuld pakke: 2 rater. 7.450 inden 1. teori / 6.800 inden 1.tur på vej 14.250,-
Fuld pakke: 3 rater. 7.700 inden 1. teori / 5.100 inden 1. tur på vej / 1700 inden glatbane 14.500,-
All Inclusive: 4 rater 7.700 inden 1. teori / 5.100 inden 1. tur på vej / 1700 inden glatbane / 3750
når ekstralektionerne begynder.
18.250,-

Husk der er rabat hvis du betaler samlet. Læs mere

Hvis du betaler over flere gange udløses eventuelle rabatter først ved sidste indbetaling.

Når du har mulighed for at betale over flere gange, så er det vigtigt at du kender konsekvenserne ved manglende betaling eller hvis du udebliver fra undervisningen så forløbet afbrydes.

Pakkepriserne gælder selvfølgelig kun såfremt forløbene fuldføres.

Hvis første betaling udebliver frameldes eleven holdet.

Hvis anden betaling udebliver, så kommer eleven ikke ud at køre på vej og kommer ikke til førstehjælp med sit hold. Det har konsekvenser for forløbet da eleven så ikke længere kan følge teori og ikke kan blive godkendt på Borgerservice og få booket prøver. Så vil den undervisning eleven allerede har modtaget blive beregnet efter enkeltydelsens listepris. Forløbet afbrydes fra skolens side og eventuelt restbeløb bliver refunderet.

Hvis tredie betaling udebliver kommer eleven ikke på glatbane. Det kan få seriøse konsekvenser for forløbet da eleven ikke kan komme til prøve selv om forløbet næsten er færdigt. Så vil den undervisning eleven allerede har modtaget blive beregnet efter enkeltydelsens listepris. Forløbet afbrydes fra skolens side og eventuelt restbeløb bliver refunderet.

Smiley Køreskole modtager fortrinsvis indbetalinger via Mobile Pay så din Mobile pay skal være sat op til at kunne betale nethandel.

Pakker betales til Mobile Pay nr. 81318

Ved afbrudte forløb får eleven altid alle sine papirer udleveret og bliver frigivet til forløb på andre køreskoler hvis det ønskes, såsnart alle økonomiske mellemværender er afsluttet.

Tilmeld dig næste hold her!

link
Skriv til os

+45 31 51 24 97