Hvis du skal ombytte kørekort er der forskellige regler alt efter hvilket land der har udstedt kørekortet. Uanset hvad skal du henvende dig på kommunen hvis dit kørekort skal byttes.

Fælles er, at hvis du skal ombytte kørekort, så skal du have det der hedder “SÆDVANLIG BOPÆL” – dvs – du skal bo her med din familie og/eller have planer om at blive her/være her i mindst 185 dage om året.  Hvis du kun er her for at arbejde eller som turist – så gælder andre regler.  Om du kvalificerer til “sædvanlig bopæl” afgøres af din kommune.

Hvis dit kørekort ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland eller i et EU- eller EØS-land skal du også bruge en lægeattest, som er udstedt af din egen læge.

Hvis du har “sædvanlig bopæl” i Danmark og har kørekort fra et af følgende lande (EU, EØS og Skandinavien):

Kørekort fra EU-lande, Norge, Lichtenstein, Færøerne eller Island skal IKKE længere ombyttes. Du må gerne få det byttet – men der er ikke krav om at du skal. Kørekort udstedt i disse lande giver  samme privilegier som danske kørekort sålænge du opfylder de danske regler om hvor gammel du skal være for at føre de pågældende køretøjer og kørekortet ikke er gyldigt længere end det er tilladt i Danmark.

Med mindre der er særlige påtegninger på dit udenlandske kørekort, så skal du ikke aflægge kontrollerende køreprøve for at få det byttet.

Dog skal du være opmærksom på at hvis du kommer fra lande hvor der er prøveperiode der kræver en “fornyelse” i det pågældende land og den fornyelse er over 2 år gammel eller har en anden tidsfrist end danske regler – så skal du op til kontrollerende prøve.

Hvis du har “sædvanlig bopæl” i Danmark og dit kørekort er fra Grønland:

Inden for de første 90 dage må du køre på dit grønlandske kørekort. Har du tænkt dig at bo her og køre efter de første 90 dage skal dit kørekort byttes til dansk kørekort.

For at bytte et grønlandsk kørekort skal du bestå en kontrollerende køreprøve – dvs. teoriprøve og praktisk køreprøve.

Hvis du har “sædvanlig bopæl” i Danmark og dit kørekort er udstedt i Australia Central Territory, Brasilien, Japan, Taiwan, Sydkorea, Rusland, Ukraine eller Schweiz (det hedder gruppe 1 lande):

Er dit kørekort fra et af disse lande, så må du køre 90 dage på det inden det skal byttes. Kravet er at det skal være gyldigt og du skal overholde de danske betingelser for alder. Samtidig skal du have en officiel oversættelse af hvad der står på kortet hvis det ikke er udstedt på vores alfabet. Oversættelsen skal være dansk eller engelsk.

At få ombyttet kørekort fra disse lande er ret simpelt.

Først skal du gå op på kommunen med dit kørekort, en lægeattest inkl pasfoto, dokumentation for hvem du er i form af gyldigt pas og/eller sygesikring, din gyldige opholdstilladelse (hvis du ikke er dansk statsborger) og evt. dåbsattest hvis du ikke har gyldigt pas og endnu ikke har fået dit sygesikringsbevis.

Så skal du udfylde en tro- og love-erklæring på at du ikke har været frakendt fører-retten i de seneste 5 år og at der ikke er nogen særlige vilkår forbundet med udstedelsen af dit kørekort.

Som udgangspunkt skal du ikke til kontrollerende køreprøve hvis dit kørekort er udstedt i ovenstående lande.

Hvis du har “sædvanlig bopæl” i Danmark og dit kørekort er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien (ikke ACT), Chile, Bosnien-Herzegovina, Isle of Man, Serbien eller New Zealand (gruppe 2 lande)

At få ombyttet kørekort fra disse lande er også relativt simpelt.

Er dit kørekort fra et af disse lande, så må du køre 90 dage på det inden det skal byttes. Kravet er at det skal være gyldigt og du skal overholde de danske betingelser for alder. Samtidig skal du have en officiel oversættelse af hvad der står på kortet hvis det ikke er udstedt på vores alfabet. Oversættelsen skal være dansk eller engelsk.

Først skal du gå op på kommunen med dit kørekort, en lægeattest inkl pasfoto, dokumentation for hvem du er i form af gyldigt pas og/eller sygesikring, din gyldige opholdstilladelse (hvis du ikke er dansk statsborger) og evt. dåbsattest hvis du ikke har gyldigt pas og endnu ikke har fået dit sygesikringsbevis.

Dernæst skal du udfylde en tro- og love-erklæring på at du ikke har været frakendt fører-retten i de seneste 5 år og at der ikke er nogen særlige vilkår forbundet med udstedelsen af dit kørekort. Så skal du udfylde en tilsvarende erklæring om at du rent faktisk har brugt dit kort i de seneste 2 år.  Dette er for at påvise at du har reel anciennitet bag rattet!

Som udgangspunkt skal du ikke til kontrollerende køreprøve hvis dit kørekort er udstedt i ovenstående lande.

Hvis du fx har taget kørekort til automatgear (som man hyppigt gør i USA) så skal du til kontrollerende prøve hvis du ønsker normalt kørekort, der ikke er begrænset til automatgear.

Hvis du har “sædvanlig bopæl” i Danmark og dit kørekort er udstedt i alle andre lande end dem der er nævnt tidligere

Er dit kørekort fra et af disse lande, så må du køre 90 dage på det inden det skal byttes. Kravet er at det skal være gyldigt og du skal overholde de danske betingelser for alder. Samtidig skal du have en officiel oversættelse af hvad der står på kortet hvis det ikke er udstedt på vores alfabet. Oversættelsen skal være dansk eller engelsk.

For at få byttet kortet fra et land der ikke er nævnt ovenfor, så skal du til kontrollerende køreprøve.

For at begynde processen skal du gå op på kommunen med dit kørekort, en lægeattest inkl pasfoto, dokumentation for hvem du er i form af gyldigt pas og/eller sygesikring, din gyldige opholdstilladelse (hvis du ikke er dansk statsborger) og evt. dåbsattest hvis du ikke har gyldigt pas og endnu ikke har fået dit sygesikringsbevis.

Derefter skal du finde en kørelærer som vil stille sin bil til rådighed til en kontrollerende køreprøve.

Du skal forvente at kørelæreren forlanger at du får mindst en køretur så dit niveau kan vurderes og hvis kørelæreren ikke finder at dit niveau er tilstrækkeligt til at færdes i dansk trafik skal du være forberedt på at der skal yderligere timer til førend du kan komme til prøve.