Hvad er kørselsforbud?

De første 3 år, efter du fik dit kørekort første gang, er en prøvetid inden du officielt får “førerret”

Der stilles strengere krav til indehavere af kørekort de første 3 år, end der gør til dem der har haft kørekort i længere tid.

Som ny billist må du højst få 1 klip i kørekortet inden for de første 3 år. Efter 3 år har du 2 klip at gøre godt med.

Dvs. hvis du har haft kørekort i 2 år og 364 dage eller mindre og får 2 eller flere klip inden for dette tidsrum,  får du et “kørselsforbud”

Kørselsforbud betyder, at du stilles som om, du aldrig har bestået køreprøven i nogen kategorier!

Når du har bestået en kontrollerende køreprøve og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

Når der pålægges kørselsforbud, er det din pligt at aflevere dit kørekort til politiet,  jf. Færdselslovens § 60a, stk. 5.

Reglerne for kørselsforbud er beskrevet i Færdselslovens § 127

 

Ophævelse af kørselsforbuddet – rent praktisk.

Teknisk set er der ikke tale om generhvervelse af kørekort, men snarere en førstegangserhvervelse – bare uden lægeerklæring, førstehjælp, manøvrebane og glatbane.

Det vigtigste er – ligeså snart du har fået dit brev fra politiet om at du må starte – at så får du afleveret “ansøgning om kørekort” inkl. et gyldigt pasbillede til indledende godkendelse på Borgerservice. Der kan snildt være 3-6 ugers ventetid på at få ansøgningen igennem 1. behandling hos politiet. Hvis bare du udfylder alt første gang du er til teori – så klarer vi resten for dig!

For at ophæve kørselsforbuddet skal du efterfølgende gennemføre en “særlig køreundervisning” samt bestå en kontrollerende køreprøve.

Særlig køreundervisning består af:

Mindst 8 lektioner teori

Mindst 8 kørelektioner

Undervisningen skal være fordelt over mindst 8 undervisningsdage.

Men helt så let  er det selvfølgelig ikke. De 8 teori lektioner skal nemlig dække over HELE afsnit 3, 4, 5, 6, 7, og 8 i pensum, hvilket er næsten alt det du var igennem første gang.

De 8 kørelektioner skal dække over alle dele af afsnit 7 – så det er ikke bare 8 tilfældige lektioner hvor du frit kan vælge. Det er endnu mere stringent end første gang. Der er ligeledes 0% tilladt fravær i teori – du skal komme til alle timer!

Derfor – følg et hold til du har modtaget den rigtige undervisning. Vi underviser en gang om ugen så det er overstået på ca. 8 uger – tjek vores holdplaner for det hold der passer i din kalender 

Mens du følger holdet modtager du samtidig den praktiske undervisning, der er kogt så meget ned, at du kører 45 min af gangen i stedet for 90 min som du gjorde første gang. På den måde får du de 8 køreture, gennemgår det nødvendige pensum og får overholdt reglerne for hvor mange dage du skal modtage undervisning.

Den kontrollerende køreprøve består af:

  • Teoriprøve ( som du kender den fra første gang du tog kortet )
  • Praktisk køreprøve (inkl. tekniske spørgsmål ligesom første gang)

Men her er der selvfølgelig også en mindre forhindring. Reglerne er således at du skal være færdig med al teori og al kørsel inden Borgerservice må 2. gangsbehandle din ansøgning og godkende dig til en teoriprøve. Der kan derfor godt blive lidt forsinkelse mellem den afsluttede teori og hvor hurtigt du kan komme til prøve. Køreskolen er klar over denne problemstilling, og vi har selvfølgelig gjort hvad vi kunne for at minimere ventetiden.

Omkostninger ifbm. ophævelse af kørselsforbud

Omkostningerne forbundet med ophævelse af et kørselsforbud er heldigvis ikke så store som ved førstegangserhvervelse, for du skal ikke betale for lægeerklæring, førstehjælp, manøvrebane og glatbane.

Prisen for “Særlig køreundervisning” hos Smiley Køreskole er pr 1.8.2018 7500,- alt inkl. (dog undtaget ekstra kørelektioner efter behov)

Hvis du dumper enten teori eller praksis koster stempelmærket 890 kr. ekstra – hver gang!

Hvis kørselsforbuddet skyldes spirituskørsel, skal du desuden betale for et Alkohol- Narko og Trafikkursus. I øjeblikket koster et ANT kursus 3200 kr. og det kursus skal du have gennemført inden du kan begynde den særlige køreundervisning.

Forbud pga. alkohol/narko og forbud i andre kategorier

Hvis du har fået kørselsforbud som følge af narko- eller spirituskørsel, skal du også gennemføre et Alkohol- Narko og Trafikkursus (ANT kursus), før du kan gå begynde din særlige køreundervisning.

Læs om ANT kursus her

Kørselsforbuddet pålægges også andre kategorier, du har kørekort til. Heldigvis ophæves forbuddet også i de andre kategorier igen, selvom du kun har bestået køreprøven i én kategori.

Dvs. at du ikke skal til køreprøve i alle kategorierne, men det er op til politiet at afgøre, hvilken kategori du skal modtage undervisning i. Dvs. du kan godt have fået kørselsforbuddet i Kat. A men blive pålagt at gå til prøve i kat. B.  Har du kun kategori B – så kan du naturligvis kun komme til prøve i B.

Overtrædelse af kørselsforbuddet

Kørselsforbud skal ikke forveksles med en ubetinget frakendelse af kørekortet. Du ikke kan nemlig ikke frakendes førerretten, da du officielt aldrig har haft den (de 3 års prøvetid).

Kører du, selvom du er pålagt kørselsforbud, vil du derfor ikke kunne dømmes efter reglerne om kørsel i frakendelsestiden.

I stedet vil færdselsovertrædelsen falde ind under Færdselslovens § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1. om kørsel uden kørekort – dvs. kørsel uden at have erhvervet kørekort.